Author Archives: admin

BÀI GIẢNG TIA X

Tia X

tia x tia x có bước sóng timex tia x không có ứng dụng nào sau đây tia x được ứng dụng tia x là gì tia x có cùng bản chất với tia x là sóng điện từ có tính chất nổi bật của tia x là ứng dụng của tia x ung dung […]

ISAAC NEWTON

 ISAAC NEWTON  Isaac Newton (1642 – 1727) – nhà vật lý, toán học nước Anh, người được thế giới tôn là “người sáng lập ra vật lý học cổ điển” Niutơn xuất thân gia đình quý tộc nông thôn. Cha của Niutơn mất trước khi ông ra đời. Lúc mới sinh Niutơn ốm yếu, quặt quẹo. […]

Galilée

Galilée (1564-1642) nhà vật lý và thiên văn Ý đã quả quyết rằng trái đất quay… Ông là nhà sáng lập môn khoa học thực nghiệm tại Ý, chế ra cân thủy tĩnh (balance hydrostatique) , khám phá ra tính đẳng thời của các quả lắc và những định luật về sự rơi của đồ […]