Category Archives: Các nhà bác học Vật lý

ISAAC NEWTON

 ISAAC NEWTON  Isaac Newton (1642 – 1727) – nhà vật lý, toán học nước Anh, người được thế giới tôn là “người sáng lập ra vật lý học cổ điển” Niutơn xuất thân gia đình quý tộc nông thôn. Cha của Niutơn mất trước khi ông ra đời. Lúc mới sinh Niutơn ốm yếu, quặt quẹo. […]

Galilée

Galilée (1564-1642) nhà vật lý và thiên văn Ý đã quả quyết rằng trái đất quay… Ông là nhà sáng lập môn khoa học thực nghiệm tại Ý, chế ra cân thủy tĩnh (balance hydrostatique) , khám phá ra tính đẳng thời của các quả lắc và những định luật về sự rơi của đồ […]

MICHEAL FARADAY

 MICHEAL FARADAY (1791-1867) Micheal Faraday là nhà bác học mà có lẽ chúng ta phải ghi nhớ nhất những công lao của ông bới ông chính là người có công lớn nhất trong việc biến từ thành Điện – nguồn năng lượng sạch và phổ biến nhất ngày nay. Có một nhà bác học người Đức […]