Anbe Einstein (1879 – 1955)

Đúng 11h30 phút ngày 14 tháng 3 năm 1879, Anbe Anhxtanh ra đời tại thị trấn Um nước Đức trong một gia đình Do Thái. Cậu bé Anhxtanh có cái đầu rất... Read more »

ISAAC NEWTON

 ISAAC NEWTON  Isaac Newton (1642 – 1727) – nhà vật lý, toán học nước Anh, người được thế giới tôn là “người sáng lập ra vật lý học cổ điển” Niutơn xuất thân... Read more »

Galilée

Galilée (1564-1642) nhà vật lý và thiên văn Ý đã quả quyết rằng trái đất quay… Ông là nhà sáng lập môn khoa học thực nghiệm tại Ý, chế ra cân thủy... Read more »

MICHEAL FARADAY

 MICHEAL FARADAY (1791-1867) Micheal Faraday là nhà bác học mà có lẽ chúng ta phải ghi nhớ nhất những công lao của ông bới ông chính là người có công lớn nhất trong... Read more »