Category Archives: Sóng ánh sáng

BÀI GIẢNG TIA X

Tia X

tia x tia x có bước sóng timex tia x không có ứng dụng nào sau đây tia x được ứng dụng tia x là gì tia x có cùng bản chất với tia x là sóng điện từ có tính chất nổi bật của tia x là ứng dụng của tia x ung dung […]