Giải Nobel Vật lý 2019

Nobel Vật lý 2019 vinh danh nghiên cứu về vũ trụ Giải thưởng thuộc về ba nhà khoa học James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz với hai nghiên cứu về vũ... Read more »